31.08.2018 | Autor: Centrum Kociánka

Informace pro zákonné zástupce a uživatele CK k začátku školního roku 2018/19

Vážení zákonní zástupci a uživatelé,

protože nám v pondělí začíná nový školní rok, rádi bychom Vás informovali o některých důležitých aktualitách. Některé z nich jsou velmi čerstvé a snažíme se je vyřešit za pochodu. Děkujeme Vám tedy za Vaši trpělivost a pochopení.

Zároveň Vám přejeme co nejpříjemnější začátek školního roku!

Mgr. Tomáš Komárek
ředitel Centra Kociánka

Havarijní stav budovy D

Vlivem horkých lét dochází k vysoušení podloží (jílu) pod Kociánkou. Letošní extrémně horké léto způsobilo, že budova D, kde se nachází ZŠ Kociánka, je v havarijním stavu. Nepomohlo bohužel ani nápravné opatření před rokem, kdy došlo k vykácení stromů v okolí, které braly vláhu půdě. Část této budovy bude muset být tedy vystěhována na přístavbu DEF po dobu nezbytně nutnou. Ačkoliv Centrum Kociánka mělo s přístavbou jiné záměry pro své vlastní sociální služby, vzhledem k tomuto akutnímu problému vyjde základní škole Kociánka vstříc a své záměry realizuje postupem času (např. přestěhování Sociálně terapeutických dílen z budovy H).

Praskliny na budovách se objevují i dále na budově DEF, koridoru k budově DEF nebo budově G. Dle statika však nejsou natolik závažné a budovy mohou být dále obývány za monitoringu situace. Pokud však zaznamenáte nějaké změny, informujte, prosím, provozní budov: Taťána Kuncová, provozní budov B, DEF, G a tělocvična (tel: 775 404 156).

Rekonstrukce budovy C

Stále probíhá rekonstrukce přízemí budovy C, která by měla být ukončena nejpozději do konce roku.

Změny ve službě Denní stacionáře

Od 20. srpna nastoupila zpět na částečný úvazek vedoucí Mgr. Lenka Patáková, přítomná bude pouze v pondělí a středu. Další dny ji zastupuje Bc. Ivana Černá.

Denní stacionář rozšířil svou registraci i na úkony poskytované v rámci ZŠ a SŠ. Každé pracoviště denního stacionáře má nyní po novu zaregistrovánu okamžitou kapacitu uživatelů, tak aby bylo jasné, kolika uživatelům v danou dobu zvládne pomoci. Díky této změně je možné nyní podat žádost o službu, a to v případě zájmu o pobyt v denním stacionáři, doprovody či pomoc se sebeobsluhou (hygienou, stravou). Nový zájemce nahlásí konkrétní čas, kdy bude službu využívat. Pokud v daném termínu bude kapacita naplněna, bude nabídnut alternativní čas. Během září pak bude probíhat sestavování rozvrhů, abychom mohli vyjít vstříc co nejvíce žadatelům.

Zdravotní úsek

Bazén bude v měsíci září uzavřen z personálních důvodů.
RHB – ergoterapie je po dobu rekonstrukce na budově C přesunuta do suterénu budovy C.
Logopedie – Mgr. Barbora Červenková podala výpověď, bude čerpat dovolenou, proto dojde k upravení ordinační doby logopedie.