Veškeré informace o ošetřovném najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne a také tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Postup vydání potvrzení za Centrum Kociánka je následovný:

  • pokud máte nárok ošetřovné čerpat, ozvěte se vedoucímu dané služby  s touto žádostí, vedoucí má u sebe formulář, který Vám vyplní a interně zajistí veškeré náležitosti, následně Vám bude potvrzení zasláno na Váš e-mail
  •  obracejte se se žádostí o potvrzení pouze na vedoucí sociální služby, kterou Vaše dítě navštěvuje, a to konkrétně:
    denní stacionáře – Mgr. Lenka Patáková, lenka.patakova@kocianka.cz, tel: 604 631 962
    týdenní stacionáře – Mgr. Marek Mrklas, marek.mrklas@kocianka.cz, tel: 775 404 110
    sociálně terapeutické dílny – nyní Bc. Jitka Pleskačová, jitka.pleskacova@kocianka.cz, tel: 775 404 018
  • v případě nejasností se obracejte na vedoucí služby, kterou Vaše dítě navštěvuje