Pomůcky na animoterapii a kombinované terapie

Částka: 40 000 Kč

Pomůcky na terapie zahrnují:

Interaktivní cesta
Padák
Molitanové  míče
Deky
Balanční pomůcky
Šlapák
Chůdy
Rolovací deska s válcem
Káča

Hipoterapie a animoterapie patří mezi velmi vyhledávané a účinné terapie. Náklady na terapie jsou velmi vysoké a platby klientů je nepokryjí.

Jaký přínos bude mít pro uživatele nebo Centrum Kociánka?

Terapie pomocí zvířat  zahrnuje pohybové a smyslové aktivity za účelem zlepšení obratnosti, posílení fyzické zdatnosti a jejím cílem je bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení, a to vše za přítomnosti koterapeuta (zvířete samotného). Směřuje k vytvoření tzv. bio–psycho–socio–spirituální pohody člověka. Využívá se u všech věkových kategoriích, velké uplatnění však mají zvláště u jedinců zdravotně oslabených a méně pohybově nadaných. Terapie rozvíjí děti nejenom po stránce tělesné, ale těsně souvisí s pedagogikou, psychologií, sociologií, fyziologií, etikou, estetikou, sexuální výchovou a filosofií. Dále souvisí s dalšími obory, zejména s hudebně pohybovou výchovou (rytmus a jeho vnímání) a s duševní hygienou (relaxace, masáže a psychostimulace). Zapojením her do terapie dochází k vylaďování psychofyziologického stavu člověka. Je formou aktivního odpočinku, procesem regenerace a vhodnou aktivitou ke kompenzování duševní námahy. Rozvíjí rovnoměrně psychickou, fyzickou i společenskou stránku.

Při aktivitách se zvířaty  využíváme  řadu netradičních pomůcek a náčiní, většinou však jednoduchých a běžně dostupných (mnohé z nich navrhujeme a děláme na míru).

Pod pojmem terapeutické pomůcky si představujeme vše, co může pomoci nám terapeutům při práci s klientem k získání maximálního efektu. Jde zejména o pomůcky cvičební, jako jsou cvičební míčky, podložky, masážní pomůcky, pomůcky určené k rozvíjecím hrám a pomůcky určené pro zvířata k terapeutickým výkonům. Terapeutické pomůcky, používáme při samotné terapii se zvířaty, ale také v doplňujících a rozšiřujících  terapiích (arteterapii, senzomotorických hrách, tvůrčím psaní a čtení,  při mimických cvičeních a také aktivitách s koněm).