18.05.2018 | Autor: Centrum Kociánka

Poděkování Březejce dobrovolníkům

Velké poděkování statečným

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vám jménem svým, jménem všech uživatelů Centra Kociánka, pracoviště Březejc, poděkovala za Váš nesmírný pracovní elán, Váš čas, který jste s námi strávili na Březejci při „dobrovolnických dnech“ konaných dne 26.04.2018  a 11.05.2018.

 

Velmi jste nám pomohli zvelebit naše prostředí v Březejci. Máme vše okopané, posekané, zametené, terén připravený na stavbu gabionové stěny, navezený štěrk, odborně vyměřené, pořezané a spálené klestí. Všichni jste pracovali s ohromnou chutí, nadšením a někteří dokonce s kapkami potu. Uživatelé měli velkou radost, že můžou pracovat s Vámi.

Chtěla bych poděkovat Městu Velké Meziříčí, přijelo patnáct skvělých dobrovolníků, a jsou zakládajícími  účastníky této akce, kterou, jako každoročně vedla paní Zdeňka Peterková

a První brněnské strojírně, a.s.,  Velká Bíteš, kteří jsou taktéž tradičními každoročními dobrovolníky na Březejci, pod vedením paní Márie Bartoškové. Dobrovolníci z PBS Velká Bíteš se zúčastnili v počtu patnácti statečných.

Ještě jednou přijměte naše poděkování a těšíme se, že i nadále nám zachováte přízeň.

Seznam dobrovolníků Města Velké Meziříčí:

 

Zdeňka Peterková

Ing. Nina Toufarová

Ing. Zlata Novotná

Martina Káňová

Veronika Bartáková

Ing. Josef Švec

Marie Štěpánková

Marcela Chmelová

Bc. Martina Vávrová

Bc. Iva Pospíšilová

Ing. Eliška Vokounová

Bc. Věra Marková

Dagmar Bdinková

František Rouš

Jaromír Sedlák

brezejc1

Seznam dobrovolníků První brněnské strojírny a.s. Velká Bíteš:

Bartošková Mária

Bartošek Jindřich

Ing. Hasoň Otto

Ing. Stiskálek Bronislav

Ing. Šimečková Monika

Ing. Dvořáková Zdenka

Ing. Dvořák Jaromír

Bábuněk  Radek

Ing. Hamplová Věra

Ing. Hampl Pavel

Chytková Ivana

Ing. Wachtlová Drahomíra

Rybníček Miloš

Ing. Voborný Miloš

Fischer Tomáš, DiS

Srdečně zveme všechny ostatní dobrovolníky k nám na Březejc, i vy kdo nejste dobrovolníky se za námi můžete přijet podívat a užít si našeho krásného prostředí na Březejci.

Marie Doležalová

Vedoucí Centra Kociánka, pracoviště Březejc