Dramatická výchova

Dramatická dílna Centra Kociánka

Dramatická výchova při Centru Kociánka je již bezmála dvacet let místem určeným pro uměleckou tvorbu i expresivní terapii uživatelů CK. Jejím hlavním cílem je rozvoj pohybových, hlasových, komunikačních dovedností pomocí zážitků, her a divadelního umění.

Protože divadlo v sobě skýtá mnoho složek (výtvarnou, pohybovou, hudební, literární) je naším cílem ,,ušít“ každému účastníkovi kroužek přesně na míru. Nabízíme bezpečný prostor, v němž se mohou děti i dospělí svobodně vyjádřit, učit se spolupracovat a dále se rozvíjet. Žáci se učí aktivním zapojením do společné tvorby vnímat sami sebe i ostatní spoluhráče a celou skupinu. Podporujeme osobnostní růst, samostatnost a tvořivost.

Našimi hlavními cíli jsou:

  • rozvoj pohybových, hlasových, rytmicko-hudebních i sociálně-komunikačních dovedností
  • otevření se svému okolí a spolupráci s ostatními
  • skrze hru zažít, pochopit a orientovat se v lidských pocitech, myšlenkách a rozhodnutích

Dramatická DÍLNA „probíhá Kociánkou“ v rozvrhu od pondělí do pátku.  Naše dveře jsou otevřené všem. Pracujeme ve skupinách i individuálně. Naše „hodiny“ mají 45 minut i hodinu a půl. Každotýdenní setkání vycházejí z potřeb skupiny či jednotlivce, který je navštěvuje. Snažíme se o koncept a výstup, ať už formou jevištního obrazu, písně, rozhlasové nahrávky, podcasty, videa, knihy či celého představení.

Kontakt: dramaticka.dilna(zavináč)kocianka.cz