Metodik rozvoje kvality

Centrum Kociánka je příspěvková organizace zřizována Ministerstvem práce a sociálních věcí. Působíme v oblasti pomoci osobám se zdravotním postižením již téměř 100 let. Patříme k velkým, tradičním a profesionálním poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb s významem pro Brno a široké okolí.  Svoje služby poskytujeme ve městě Brně a na odloučeném pracovišti v Březejci.

V současné době probíhá realizace dvouletého projektu z operačního fondu zaměstnanost s názvem „Kociánka jako učící se organizace“ se zaměřením na zvýšení kvality procesů v organizaci a získání akreditace SAK. Do projektového týmu hledáme posilu na pozici:

Metodik rozvoje kvality

Požadujeme:

– SŠ/VŠ vzdělání v oblasti společenských věd (management, řízení a kvalita lidských zdrojů) nebo sociální vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

– praxe z oblasti metodik kvality, zavádění a vedení procesů kvality v organizaci

– praxe z oblasti auditu výhodou

– orientace v zavádění SAK vítána

– schopnost pracovat pod tlakem a umět si stanovit priority

– samostatnost, velmi dobré organizační schopnost, koncepčnost, analytické uvažování

Popis pracovní pozice:

– implementace výstupů zhodnocení současného stavu organizace a procesů rozvoje kvality

– zodpovědnost za zavedení systému sebehodnocení – model EFQM

– revize, tvorba a nastavení směrnic a postupů na všech úrovních organizace

-zpracování postupů pro mapování potřeb, analýz, plánu rozvoje a procesního auditu, pracovních postupů

– zodpovědnost za standardizaci procesů v organizaci, zavádění nových prvků kvality, podpora při zavádění multidisciplinarity

– spolupráce s metodiky pro standardy kvality dle zákona o sociálních službách a koordinátorem pro získání akreditace SAK za účelem naplnění cílů projektu

– zpracování příručky dobré praxe v oblasti rozvoje kvality a koncepce cesty k sebehodnocení

– spolupráce se na realizaci programu z operačního fondu zaměstnanost napříč všemi aktivitami zahrnujícími kvalitu

Nástup:

– nástup možný ihned nebo dle potřeby

Nabízíme:

– možnost seberealizace na samostatné pozici, vliv na procesní nastavení a koncepci daných procesů v organizaci

– získání zkušeností s realizací projektu hrazeného z evropských fondů

– zázemí stabilní organizace

– home office

Stávající výše úvazku v rámci projektu je 0,4 formou DPČ.  Po ukončení projektu nebo již i v jeho průběhu, možnost zvýšení až na úvazek 1,0 na hlavní pracovní poměr.

V případě zájmu o tuto pozici prosím zašlete svůj životopis spolu s motivačním dopisem na e-mail: lenka.havlatova@kocianka.cz nejpozději do 15. 4. 2019.

 Těšíme se na Vás :)!