O projektu

Prvotní myšlenkou pro významnější zavádění zahradních aktivit od roku 2020 v Centru Kociánka (dále CK), bylo zkvalitnit sociální péči a práci pro uživatele našich služeb. Naším záměrem je zpřístupnit roky budované zázemí zahrady při péči o naše uživatele a zakomponovat zahradní aktivity či zahradní terapii v širším měřítku do běžného fungování většiny našich sociálních služeb a rozšířit tak paletu odborných přístupů práce s našimi uživateli. Jsme si vědomi, že tento proces nebude jednoduchý, avšak věříme, že mimo jiné i vzhledem k dlouhé historii naší zahrady, je na co navazovat.
V první fázi tak byly vytipovány v rámci jednotlivých sociálních služeb dílčí zahradní aktivity, které můžeme v našich sociálních službách využívat a současně jsme započali proces podpory vzdělávání pracovníků CK v těchto aktivitách. Mimo jiné např. naši zaměstnanci odjeli do ekocentra Chaloupky Baliny nedaleko Velkého Meziříčí na intenzivní čtyřdenní školení. Z jejich poznatků jsme společně tříbili nápady, které můžeme zakomponovat v rámci využití naší zahrady. Vzhledem k podpoře tohoto procesu bylo oddělení zahrady původně organizačně začleněno pod sociální úsek tak, aby se zahradní aktivity staly jednou z běžných aktivit poskytovaných v rámci našich sociálních služeb.
Naše spolupráce s externími odborníky (např. z řad zaměstnanců ekocentra Chaloupky Baliny) nadále trvá a jsme na dobré cestě aktivity v zahradě CK po naší přípravě cíleně realizovat.