Transformace v sociálních službách

Transformace sociálních služeb přispívá k začlenění osob s postižením do běžného života společnosti.

Centrum Kociánka je zapojena do individuálního projektu MPSV „Transformace sociálních služeb“, který od ledna 2013 realizuje Odbor implementace fondů EU a Odbor sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt navazuje na předchozí projekt Podpora transformace sociálních služeb. Hlavní cíl projektu spočívá v podpoře přechodu klientů z ústavní služby do služby komunitní a ve zkvalitnění sociálních služeb, které by měly být poskytovány na základě individuálních potřeb jednotlivců. Do projektu je zapojeno 40 zařízení ze všech krajů ČR, vyjma Prahy.

Ve vybraných zařízeních budou probíhat vzdělávací programy ve třech úrovních – pro management zařízení, sociální pracovníky a pro pracovníky v přímé péči, které budou zaměřeny zejména na řízení změn v organizaci, posuzování uživatelů a zvládnutí metod péče v posunu od zdravotně-pečujícího k asistenčně-podpůrnému modelu péče. Bude zajištěna odborná metodická podpora a supervize.

Díky předchozímu projektu Podpora transformace sociálních služeb vznikla významná metodická a analytická základna pro vznik nových dokumentů v oblasti plánování sociálních služeb. Jedním z těchto dokumentů byl také vzor Transformačního (Rozvojového plánu), podle něhož byl ve spolupráci s pracovníkem Národního centra vytvořen Rozvojový plán Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně – Králově Poli, který byl v červnu 2012 předložen ke schválení na MPSV. K Rozvojovému plánu byly četné připomínky, z tohoto důvodu byla zřizovatelem zaslaná nová osnova Rozvojového plánu, podle níž byl plán přepracován. Pracovní verze byla konzultována s pracovníkem Národního centra i se zástupcem zřizovatele a v březnu 2013 odeslána na MPSV pod názvem Rozvojový plán Centra Kociánka (na období roků 2013 – 2023). Nyní očekáváme připomínky, které budou následně zapracovány do aktualizované verze.

Průběžné informace k transformaci našeho zařízení budou od září zveřejňovány ve Zpravodaji Kociánky, pod obnovenou sekcí „Transformace“.

kontaktní osoba: Mgr. Monika Jelínková, e-mail monika.jelinkova@kocianka.cz 

Transformace sociálních služeb

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout