Projekt

Obsahem projektu CIRKUS KOCIÁNO je společná tvorba žáků základních škol z Brna a klientů Centra Kociánka. Společně vytvoří divadelní představení, které prezentují pro širokou veřejnost a žáky základních škol v Bezbariérovém divadle BARKA.

Do projektu jsou zapojeni žáci základních škol z Brna a klienti Centra Kociánka. Dílen se aktivně zúčastní cca 20 dětí. Každá divadelní dílna má za cíl společně vytvořit představení, které bude prezentováno ve dvojím provedení. Poprvé jako večerní představení pro širokou veřejnost. V druhém případě jde o dopolední představení pro školy, završené diskuzí s tvůrci. Obě verze budou realizovány v Bezbariérovém divadle BARKA. Z každé z realizovaných dílen vznikne videozáznam.

Divadelní dílny využívají metod dramatické výchovy, která rozvíjí zejména osobnostní a sociální dovednosti a dovednosti specifické pro tvůrčí proces. Posluchači jsou vedeni k tomu, aby poznávali sami sebe – své tělo, svůj hlas, své pocity. V bezpečném prostoru hry hledají svůj postoj, jsou schopni vyjádřit svůj názor. Jsou vedeni k tomu aby poznané či objevené byli schopni a chtěli sdílet s ostatními. Ono sdílení – komunikace pak není nutně verbální – ale využívá i pohyb, malbu, hudbu, řekněme umělecká zpracování, nejčastěji v jevištní podobě. Tyto dovednosti jsou u posluchačů nabývány skrze vlastní prožitek. Divadelní dílny vytvářejí příležitost, kdy se setkají dvě různé skupiny lidí – hendikepovaní a lidé bez zjevného hendikepu – mohou se tak vzájemně poznat a obohatit jedna druhou. Setkání dvou odlišných světů bývá plné intenzivních dojmů, je inspirativní. Posluchači divadelních dílen jsou vedeni k tvořivému zpracování takového setkání. Cirkus je místo, kde je vše možné a báječně se hodí. Důležitými faktory zůstává hravost a tvorba. Vzniklá divadelní představení, které shlédne cca 1000 žáků základních škol, spojená s diskuzí, otevírají společenská témata, které pokládáme za důležité. Dle průzkumu zatím není příliš mnoho příležitostí ve výuce, kde se tímto setkají.

Téma: CIRKUS KOCIÁNO

Náplní integrační divadelní dílny je nácvik kouzel, akrobatických čísel, krocení divé zvěře, hudebních extemporé, žonglérství všeho druhu. Zkusíme si zažít, čím se baví primabaleríny a klauni. Mladí herci si osvojí jednu z cirkusových disciplín, vymyslí si své cirkusové „číslo“. Sami si vytvoří i cirkusovou postavu – zvolí si kostým a jméno. Spojením těchto „čísel“ vzniká nevídaná cirkusová podívaná – Cirkus Kociáno.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou žáci základních škol z Brna a klienti Centra Kociánka.

Místo realizace projektu:

Centrum Kociánka a Bezbariérové divadlo Barka v Brně

Cíl a přínos projektu:

Hlavním cílem projektu je zábavnou formou umožnit setkání dětí s hendikepem a dětí bez něj. Vytvořit divadelní představení a prezentovat jej široké veřejnosti. Zvýšit tak kompetence k vzájemné komunikaci a výměně zkušeností, informací ze svého života. Formovat tak jejich vzájemný postoj do budoucna, obohatit jeden druhého.

 • integrace hendikepovaných lidí do společnosti skrze společnou tvorbu
 • tvorba jedinečného divadelního představení
 • systematické seznamování žáků základních škol s problematikou hendikepovaných lidí – osobnostně sociální rozvoj mladých lidí
 • prezentace v bezbariérovém divadle Barka – uvádění společné tvůrčí práce lidí s i bez hendikepu
 • seznámení široké veřejnosti s problematikou hendikepovaných lidí a tímto přispět k vzájemné komunikaci a toleranci
 • rozvoj komunikačních schopností, jejich užívání ve vlastním životě
 • rozvíjení hodnot otevřené společnosti – tolerance, bezbariérové komunikace, začleňování se do společnosti a nalézání svého místa v ní
 • umožnění zabývat se divadlem a jeho tvorbou i členům bez předchozí divadelní zkušenosti
 • využití tvořivosti a představivosti
 • skupinová spolupráce a partnerská spolupráce
 • proniknutí do oblasti divadla, schopnost porozumět divadelnímu tvaru
 • náplň a organizace tvůrčích divadelních dílen

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout