Zázemí pro uživatele Sociálně terapeutických dílen

Jaký přínos bude mít pro uživatele nebo Centrum Kociánka?

Na oddělení animoterapie momentálně pracují čtyři uživatelé sociálně terapeutických dílen. Pracovní terapie v oboru farmář jim poskytuje možnost uplatnit se v tomto oboru a pomáhá jim realizovat se v životě. Klienti jsou zde velmi rádi. Práce, i když těžká, je velmi baví. Při práci si vybudovali velmi přátelské vztahy, navzájem si pomáhají a naučili se dodržovat určitý řád a disciplínu, což jim pomáhá i v jejich osobním životě. Doposud se nám ovšem nepodařilo zajistit jim vyhovující zázemí. Prozatím mají šatní skřínky na jiném vzdálenější budově H a během dne obývají sedlovnu. V sedlovně mají své osobní věci a také zde svačí. Sedlovna je místnost určená pro věci potřebné pro koně a terapeutické pomůcky, ale není zde vhodné prostředí pro denní místnost. Díky Nadačnímu fondu Tesco jsme mohli zakoupit zahradní domek, do kterého přestěhujeme sedlové materiály a z nynější sedlovny, bychom vybudovali vhodnou pobytovou místnost, kde bychom umístili i šatní skřínky.

tesco

 

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout