Kociánka se vzdělává pro praxi – únor 2018

kocvpraxi

Únor 2018

Aktuality z projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075

KA 01- Realizace akreditovaného vzdělávání

V únoru se v Brně konaly v rámci projektu dva akreditované kurzy – Právní minimum od DCHB a kurz Kruhy podpory od společnosti QUIP. Kurz Kruhy podpory byl velmi pozitivně hodnocen, účastníci např. uvedli: „Kruhy podpory jsou pro mě novinkou a držím všem pěsti do budoucna, ať se daří :-)“; „Poprvé jsem se seznámila s termínem Kruhy podpory a principem fungování“; „Neměla jsem očekávání. Po kurzu vím, o co se jedná. Pochopila jsem, že kruh podpory je bezvadná záležitost a moc se mi líbí. Kurz Právní minimum byl také hodnocen velmi přínosně, většina účastníků uvedla, že kurz splnil jejich očekávání.

V Březejci dobíhal kurz Prevence závislosti na sociální službě od společnosti QUIP.

KA 02 – Realizace stáží v ČR a v zahraničí

V měsíci únoru neprobíhaly domácí stáže, pouze probíhalo plánování druhé stáže v Petřvaldu, která se uskuteční 13.3.2018. Rovněž probíhalo plánování stáže v organizaci Ruka pro život.

Pokračovalo také plánování třetí stáže – supervize – tentokrát španělských expertů v Brně na Kociánce a v Březejci. Supervize španělských expertů bude probíhat v termínu 9.4.-13.4.2018. Španělský tým tak stráví v CK celkem 5 pracovních dní. Jeden z dnů bude věnován velké akci – spojenému kulatému stolu na téma autismus. Předpokládáme účast až 120 osob. Akce se bude konat ve školících prostorách NCO NZO Vinařská, Brno. Byla připravena finální pozvánka na akci a rozplánován detailní harmonogram jednotlivých dní stáže. Program byl přeložen překladatelkou.

KA 03 – Realizace workshopů a supervizí

Aktuálně probíhá páté kolo interních workshopů. Plnění KA interní workshopy běží dle plánu. Termíny jsou stanoveny a zaznamenány v harmonogramu projektu. Workshopy vede paní Eva Slezáková. Od dubna nahradí paní Eva Slezákovou ve vedení IW paní Hana Regnerová.

V únoru proběhl v Brně jeden neakreditovaný kurz s názvem Management rizik v procesu transformace vedla jej paní Mgr. Zemanová.

Rovněž probíhaly plánované supervize dle nastaveného harmonogramu a potřeb jednotlivých služeb a úseků.

KA04 – Bilanční diagnostika a podpora uživatelů

V únoru probíhala další spolupráce odborných asistentů s uživateli zapojenými do Bilanční diagnostiky, především plánování jejich pracovního zapojení a potřebná podpora.

Tuto klíčovou aktivitu stěžejně zajišťuje paní Mgr. Lutonská ve spolupráci s paní Zezulovou a týmem odborných asistentů.

V únoru probíhalo detailní plánování Spojeného kulatého stolu (spojený 5. a 6. KS) s účastní zahraničních přednášejících z organizace Autismo Burgos. Spojený KS nese název Zavádění služeb pro osoby s PAS – Řešení náročných situací při poskytování služeb osobám s PAS, zkušenosti v ČR a v zahraničí. Nad akcí převzala záštitu Mgr. Jana Hanzlíková z Ministerstva práce a sociálních věcí. Na akci je možné se přihlásit přes následující odkaz: jdem.cz/dwt3b4