září 2019

Běží revize  jedenácti směrnic

Nový provozní řád pracoviště Březejc byl předán ke schválení na KHS Vysočina. Provozní řád prádelny byl schválen KHS Brno.

V měsíci srpnu jsou vydány aktualizace  čtyř směrnic. Začátkem září bude vydána další směrnice.

V měsíci srpnu byla odeslána přihláška k akreditačnímu šetření Spojené akreditační komisi. Termín na akreditaci je 9-10/2020.