únor 2020

V měsíci lednu byla dokončena nová směrnice Interní audit v Centru Kociánka a bude v platnosti od
1. 2. 2020. Součástí směrnice je návrh auditů, které proběhnou v roce 2020. V letošním roce budou audity zaměřeny na kontrolu hygieny, zdravotnických přístrojů, stravovacího provozu a nejvíce pak auditů proběhne na zdravotním úseku. Od roku 2021 by pak byla zavedena auditní činnost i na úseku sociálním a ekonomickém.

V současné době také probíhá poslední připomínkování Spisového a skartačního řádu. Řád následně bude zaslán na Moravský zemský archiv ke schválení.

Od prosince roku 2019 do této doby dochází ke změnám v provozních denících zdravotnických přístrojů. Bude zrušen společný provozní deník a každý přístroj má v současné době zavedený svůj deník, který budou udržovat zodpovědní pracovníci na jednotlivých úsecích, což jsou většinou provozní pracovnice budov a vedoucí na zdravotním úseku. Nově budete závady hlásit přímo těmto osobám a ty povedou záznamy v denících. Dále se budeme snažit oslovit jednotlivé dodejce zvedáků a zdravotnických přístrojů, aby nám znovu udělali školení.

Po předakreditačním šetření, jsme auditory byli upozorněni na nevhodnost používání špendlíků a magnetek u nástěnek, které způsobují časté úrazy v dětském věku a po jejich požití může dojít až k střevní neprůchodnosti a hrozí velmi akutní zdravotní stav, proto jsme změnili systém nástěnek.

Jsou vyměňovány odpadkové koše otevřené za koše s víky. Nově polepujeme i komunální odpad.

Proběhne jednání s ředitelem HZS Brno Lidická a jeho pracovníky, kdy budeme vyjednávat spolupráci s hasiči, možnost cvičných poplachů a praktických školení na budovách, abychom byli připraveni v případě požáru a evakuace.

Byla podepsána smlouva mezi Spojenou akreditační komisí a Centrem Kociánka o provedení akreditačního šetření, které proběhne 24. 9. – 25. 9. 2020 na pracovištích Brno a Březejc.

Postupně plníme úkoly, které máme stanoveny z předakretitačního šetření.