srpen 2019

Byl vydán stěžejní dokument zavádění systému kvality a to směrnice Program kvality v Centru Kociánka. Běží revize dalších směrnic.

Dopracovává se provozní řád pracoviště Březejc. Je aktualizován provozní řád prádelny.

Budou nastavena nová pravidla pro výdej čistících a dezinfekčních prostředků, tak aby se sjednotil nákup, zajistila se kvalita prostředků a zároveň bylo řádně hospodařeno s těmito prostředky.