říjen 2019

Běží revize směrnic. Jsou postupně aktualizovány metodiky práce.

V měsíci září jsou vydány aktualizace 4 směrnic.

V měsíci říjnu 8. 10. 2019 proběhne školení interních auditorů. Akci povede ing. Gabriela Franková- zástupkyně ředitele SAK. Díky tomu budou od příštího roku probíhat pravidelné audity nastavených procesů. Vždy v lednu bude nastaven plán na celý rok, kde bude napsáno co, a kdy se bude auditovat a kdo audity povede.

Během měsíce října proběhne postupná výměna igelitových pytlů na špinavé a čisté prádlo, kdy stávající pytle budou nahrazeny textilními.

Došlo k nákupu směšovacího zařízení na dezinfekce. Takže bude nově na každé budově umístěno jedno toto zařízení, které ulehčí práci při ředění dezinfekce. Zatím nakoupeno na provozní úsek pro úklid. V současné době bude instalovat provozní úsek.

V polovině října proběhne hygienická kontrola budov a jednotlivých úseků.

Byl  posunut termínu předakreditačního šetření, které proběhne na Kociánce a na pracovišti Březejc v termínu 4. 11. – 5. 11. 2019. Šetření provedou konzultanti SAK.