prosinec 2019 – souhrnné informace

  1. V rámci projektu Evropských sociálních fondů je schválen projekt Kociánka jako učící se organizace, kde je v klíčové aktivitě KA 05 výstup akreditace u SAK.
  2. Je vypsáno výběrové řízení na místo Metodika pro koordinaci získání certifikátu SAK. Na místo se nikdo nepřihlásil – pověřena Martina Oháňková.
  3. V 3/2019 je vydán příkaz ředitele Ustanovení týmu kvality, kdy jsou vybráni zástupci jednotlivých úseků, kteří jsou pověřeni zaváděním systému kvalitní a bezpečné péče v Centru Kociánka. V dubnu probíhá první školení členů týmu pracovníky SAK.
  4. Je vytvořena analýza současného stavu v Centru Kociánka s akreditačními standardy SAK. Jsou stanoveny odpovědnosti a termíny plnění úkolů.
  5. Během roku 2019 dochází k postupné revizi vnitřní řídící dokumentace. Jsou revidovány směrnice, příkazy a další dokumenty. Některé se ruší, některé se aktualizují a vznikají i nové.
  6. Také probíhají komunikace s Krajskými hygienickými stanicemi jak v Brně, tak v kraji Vysočina. Jsou tvořeny a schváleny nové provozní řády.
  7. Nově se v CK stanovil tým auditorů (zástupci všech úseků), který byl v říjnu proškolen pracovníky SAK. Proběhl cvičný audit. Je tvořena nová směrnice Auditní činnost. Od ledna 2020 se v CK zahájí proces auditní činnost, kdy budeme mapovat místa, ve kterých máme nedostatky, tak aby mohly být postupně odstraňovány.
  8. V měsíci listopadu proběhlo předakreditační šetření pracovníky SAK jak na pracovišti Brno tak na pracovišti Březejc. Zařízení bylo pochváleno za velký kus práce, které udělalo od roku 2010, kdy u nás byli auditoři SAK na první návštěvě. Čímž Vám všem patří velké díky. Zároveň byly shledány nedostatky v některých procesech metrologie – bude nastaven nový systém práce s měřidly a zdravotnickými prostředky, s chemickými látkami, léčivy, odpady, je nutné dořešit identifikaci zaměstnanců a řádné označení, co se týče hygieny, bude nastavený nový systém úklidu, zredukujeme dokumentaci, bude vytvořeno hlášení mimořádných událostí, zavedeno sledování nutricie a další.
  9. Zařízení zažádalo u SAK o akreditační šetření, které má předběžně stanovený termín konec září 2020, čímž bude při získání certifikátu naplněno kritérium projektu.