listopad 2019

V měsíci říjnu vyšly nové 3 směrnice po revizi.

Dále byly vytvořeny 3 nové směrnice.

Na pracovišti Březejc byl schválený nový Provozní protiepidemický řád tohoto pracoviště. Zároveň probíhají konzultace s KHS Brno nad nový provozním řádem animoterapie.

V současné době se připravují  2 nové směrnice.

Všechny metodiky práce jsou po revizi.

Dne 8. 10. 2019 proběhlo školení interních auditorů. Akci vedl ing. Patrik Kapias- auditor a konzultant SAK. Na budově B a G proběhl cvičný audit. V současné době je sepsána nová směrnice Auditní činnost v Centru Kociánka a zároveň je vytvořen tým interních auditorů, kteří po vydání směrnice budou pověřeni vykonáváním auditní činnosti. Auditní činnost bude mít v našem zařízení především funkci edukační. Výsledky auditní činnosti budou používány na zvyšování kvality poskytované péče. Auditní činnost se začne provádět od začátku roku 2020. Na začátku nového roku budete seznámeni s plánem auditů na rok 2020, který měsíc proběhne audit na kterém pracovišti a kdo audit povede.

V současné době by již měl být nastaven na všech budovách systém textilních pytlů na špinavé a čisté prádlo.

Dne 4. 11. a 5. 11. 2019 proběhne předakreditační šetření auditory Spojené akreditační komise. V pondělí bude probíhat kontrola v Brně a v úterý na pracovišti Březejc.