leden 2020 a výhled

Co nás čeká v roce 2020?

  1. Dojde ke změnám vedení provozních deníků zdravotnické techniky (elektronická lůžka, zvedáky atd.).
  2. Bude zavedena nutriční péče jak na pracovišti v Brně tak na Březejci.
  3. Zavedeme systém hlášení mimořádných situací. V současné době hlásíme pády a rány.
  4. Dojde ke změnám v úklidu v areálu CK.
  5. Budou aktualizovány další řídící dokumenty a nepotřebné budou zrušeny.
  6. Dojde k zapracování metodik práce do řídících dokumentů a ty pak některé zrušíme, tak abychom měli co nejpřehlednější řídící dokumentaci, a budeme se snažit zmenšit její množství.
  7. V měsíci lednu budeme mít jednání s Hasičským záchranným sborem, kdy budeme domlouvat cvičné poplachy na budovách, tak abychom byli schopni ochránit naše uživatele v případě požáru či jiné mimořádné události a také sami sebe.
  8. Bude zavedena auditní činnost, kdy v současné době řešíme harmonogram auditů na rok 2020, který bude předložen do konce ledna ke schválení.