květen 2020

Bohužel i měsíc duben se nesl v duchu řešení situace kolem infekce COVID-19 a zajištění bezpečného provozu jak pro uživatele, tak i pro personál. Myslím, že i díky zavedeným pravidlům hygieny, dezinfekce a mytí rukou, zvládáme tuto situaci velmi úspěšně, za co patří všem velké díky, kteří i v těchto podmínkách pracujete v zařízení. Takže toto vše nám ukazuje, že jít cestou kvality a řádně nastavených pravidel je pro Kociánku, a nás všechny, prospěšné a dělá to z nás i bezpečné zařízení.

V současné době již dopracováváme velkou směrnici Řešení mimořádných událostí v CK pandemie chřipky, onemocnění COVID – 19, infekce MRSA, salmonelóza a Campylobacter, virové hepatitidy, neštovice, nozominální nákazy. Ta bude zajišťovat zařízení v době epidemií, pandemií a dalších krizových situací.

Probíhají dokončující práce dokumentů BOZP a PO. Dokumenty jsou již podepsány. Po skončení nouzového stavu a po otevření služeb, bude nová dokumentace vyvěšena a začnou probíhat školení personálu.

Vzhledem k tomu, že probíhají dokončující práce na novém bydlení na DOZP C, byl vytvořen nový Provozní řád Centra Kociánka, kde jsou zaneseny všechny změny, které se v areálu a na budovách odehrávají. Dále byl vytvořen nový Provozní řád ambulantního zdravotnického zařízení CK  a nový Provozní řád animoterapie. Řády jsou předány na KHS Brno ke schválení.