duben – květen 2019

4.4. 2019 se sešel poprvé tým kvality. Členové mají za úkol na svých pracovištích provést seznámení pracovníků se zaváděním systému kvalitní a bezpečné péče.

10.4.- 11.4.2019 navštívila naše zařízení ing. Gabriela Franková zástupkyně ředitele SAK. Provedla školení členů týmu kvality. Dne 10 .4. 2019 bylo cílem školení seznámení se základními principy akreditace SAK a probíhalo seznámení s Akreditačními standardy řízení kvality a bezpečí, řízení lidských zdrojů, stravování, standardy bezpečí prostředí, provozní záležitosti a zapojení sociálního úseku. Paní Franková v odpoledních hodinách prošla areálem a některými úseky. Pokračování školení dne 11. 4. 2019 bylo v duchu seznamování se s Akreditačními standardy řízení kvality a bezpečí, standardy zdravotní péče, dostupnosti a kontinuity zdravotní péče, hygieny a protiepidemilogických opatření.

V současné době bude sestaven program kvality pro zařízení a zavadění systému kvality a bezpečí se v první fázi zaměří na naši řízenou dokumentaci, kdy dojde k revizi stávajících dokumentů, ke  zrušení dokumentů, které se již v zařízení nepoužívají a procesy se za roky změnily a postupně budou aktualizovány dokumenty řízené dokumentace.

V těchto dnech probíhaly revize několika směrnic a provozních řádů.