duben 2020

Měsíc březen a práce na zavádění systému kvality jsou ovlivněny složitou epidemiologickou situací v České republice, a to se šířením pandemie infekce COVID-19.

Prioritně je zajišťováno především krizové řízení CK a příprava pandemického plánu. V současné době je v připomínkování velká směrnice Řešení mimořádných událostí v CK pandemie chřipky, onemocnění COVID – 19, infekce MRSA, salmonelóza a Campylobacter, virové hepatitidy, neštovice, nozominální nákazy. Popisuje jednotlivé infekce, zajištění provozu a především pak krizové řízení CK v době mimořádného stavu v ČR. Touto směrnicí bude zrušena směrnice MRSA v CK a některé metodické pokyny.

Vzhledem stále měnící se situaci v ČR a k nově vydávaným nařízením vlády, MPSV a Ministerstva zdravotnictví vznikla mimořádná metodika, která v kostce popisuje současnou situaci pandemie COVID-19  a zajištění CK od personálního zajištění, vedení sociální služby a především hygienicko-epidemiologický režim.

Pokračujeme v provádění revize všech dokumentů BOZP a PO. Firma LA- PO fire dokončuje práce na veškeré potřebné dokumentaci k BOZP a PO v CK.

Byla dokončena jedna nová směrnice Autoprovoz v CK a zimní údržba areálu.

Bohužel díky současné situaci bude odložena auditní činnost. Ta bude zahájena až s uvedením zařízení do běžného provozu.

Proběhla revize jedné směrnice, probíhájí revize tří směrnice.

Zaměstnanci postupně začínají nosit jmenovky.