červenec 2020

Na konci měsíce května a během června došlo k vydání aktualizované směrnice Poskytování klinické logopedie v CK, Vedení zdravotní dokumentace v CK. Byla vydána nová směrnice Poskytování hiporehabilitace v Centru Kociánka, manipulace s léčivy v CK a byl vydán Nový Spisový řád CK.

V současné době se dokončuje směrnici Manipulace s klíči, bezpečné ukládání náhradních klíčů a manipulace s klíči v mimořádných událostech, která bude popisovat manipulaci s klíči v CK, dále nová směrnice Nutriční péče v CK a je aktualizována směrnice Stravování, která je konzultována s novou nutriční terapeutkou. Na pracovišti Březejc je aktualizován provozní řád venkovního bazénu.

V rámci prevence pádů a především úrazů byl vydán nový leták Prevence pádů, který vypracovala jedna z našich logopedek, se kterým budou postupně zaměstnanci sociálního úseku seznamovat uživatele. Vedoucím bylo předáno vyhodnocení pádů za rok 2019.

Graf pádu v roce 2019:

graf padu 2019

A dále porovnání výsledků v letech zaznamenaných pádů a ran evidovaných v CK. Evidence se vede od roku 2013.

Graf č. 2 Porovnání výsledků v letech 2013-2019: pády a rány:

porovnání výsledků padů a ran

Dokončuje se školení s firmou LA-Po fire – byli proškoleni zaměstnanci recepce a uživatelé služby chráněné bydlení v otázkách požární ochrany. Poslední školení zaměstnanců proběhne na pracovišti Březejc.

Byla zahájena auditní činnost na Kociánce. První audit proběhl na úseku léčebné rehabilitace, kde byla kontrolována zdravotní dokumentace vedená fyzioterapeutem a ergoterapeutem, a další audity proběhly na pracovišti Březejc, a to na vedení zdravotní dokumentace všeobecnou sestrou a na manipulaci s léčivy.

Dokončují se také práce na nové směrnici Hlášení mimořádných událostí, kdy se hlášení připravuje v programu Lotus, kde bude elektronicky vedeno. Zavádění do elektronické podoby nám připravuje ing. Jiří Fiala.

Celkově probíhají dokončující práce na implementaci požadavků ze standardů SAK do naší dokumentace a především do našich nastavených procesů.