červenec 2019

Byly vydány dvě nové směrnice a probíhá revize pěti dalších.

Byl schválen KHS provozní řád pracoviště Laser. Dopracovává se provozní řád pracoviště Březejc.

Dne 7. 6. 2019 proběhla schůzka týmu kvality, kde byly domlouvány úkoly, které vychází z potřeb naplnění akreditačních standardů a termíny jejich plnění.

Dne 11. 6. a 12. 6. 2019 proběhla školení hygieny na pracovištích denních stacionářů.