červen 2020

Měsíc květen se nesl dále v duchu řešení situace kolem infekce COVID-19 a zajištění bezpečného provozu jak pro uživatele, tak i pro personál. Probíhaly přípravy k otevření služeb. Budovy jsou nově zajištěny dávkovači dezinfekce na ruce, dále jsou dávkovače v jídelnách a výdejnách a nově budou dávkovače instalovány na ostatní budovy do společných pracoven, koupelen a ambulancí. Nadále věnujeme pozornost zvýšené hygieně rukou.

Je vydána nová směrnice Řešení mimořádných událostí v CK pandemie chřipky, onemocnění COVID – 19, infekce MRSA, salmonelóza a Campylobacter, virové hepatitidy, neštovice, nozominální nákazy. Ta bude popisovat provoz zařízení v době epidemií, pandemií a dalších krizových situací.

Byl vytvořen příkaz ředitele č. 1 Opatření školení a následně byla u něho provedena revize č. 1, když došlo k uvolňování hygienických opatření. Dále byl vytvořen příkaz č. 2 Návštěvy v CK, který popisuje dle doporučení MPSV, jak budou do odvolání probíhat návštěvy v CK.

Proběhla školení preventistů a požárních hlídek 19. 5. a 20. 5. 2020 na jednotlivých budovách ing. Barborou Muchovou za LA-Po fire. Školení proběhlo formou praktických ukázek hlavních uzávěrů elektrické energie, plynu a vody. Zaměstnanci se seznámili s evakuací na jednotlivých budovách a služeb. Byli seznámeni s obsluhou nových hydrantů, které vyměnil provozní úsek v domě pandemie, za což pánům patří velké díky. A na závěr školení si každý mohl vyzkoušet práci s hasicím přístrojem.

Dle nové směrnice Zásady pro provoz autodopravy a zimní údržba areálu, která je platná od 1. 4. 2020, mají možnost zaměstnanci si zažádat o nové vjezdové karty.

Na provozním úseku jsou v současné době zakládány provozní deníky elektrických přístrojů. La- Po fire připravilo novou směrnici Kontroly a revize elektrických přístrojů, kdy nově budou evidovány i přístroje uživatelů.

Máme schválené tři nové provozní řády KHS Brno a to Provozní protiepidemiologický řád CK, se kterým jsou povinni seznámit se všichni pracovníci CK, dále je to Provozní řád animoterapie a Provozní řád zdravotnického ambulantního zařízení.

Nově se pracujeme na směrnici Manipulace s klíči, bezpečné ukládání náhradních klíčů a manipulace s klíči v mimořádných událostech, která bude popisovat manipulaci s klíči v CK.

V měsíci květnu proběhlo připomínkování Spisového a archivačního řádu u Zemského archivu. Nyní se zapracovávají připomínky k ní.