červen 2019

Proběhla analýza stávající řízené dokumentace. Vedoucí pracovníci dostali za úkol zrušení směrnic, které již zařízení nepotřebuje a které již neodpovídají potřebám CK, dále aktualizovat všechny směrnice a dokumenty do října tohoto roku. Účelem je, aby byla dokumentace přehledná, srozumitelná a odpovídala procesům v zařízení.

Byla vydány některé nové směrnice a běží revize dalších směrnic a vznikají i směrnice nové. S KHS jsou konzultovány revize provozních řádů.

Se SAK máme domluvené 8.10.2019 školení auditorů, které proběhne na Kociánce a 6. 11. a 7. 11. 2019 proběhne předakreditační šetření na pracovišti Brno a Březejc. Včas budete informováni o těchto akcích.

Dne 7. 6. 2019 proběhla schůzka týmu kvality, kde byly domlouvány úkoly, které vychází z potřeb naplnění akreditačních standardů a termíny jejich plnění.