březen 2020

V současné době probíhá revize jedné směrnice Zdravotnická dokumentace.

Je prováděna revize všech směrnice BOZP a PO. Firmě LA-PO Fire byly předloženy připomínky ke směrnicím. Vše zapracováno. Vytvořeny byly samostatné přílohy k dokumentaci.

Proběhlo připomínkování požárně evakuačních plánků na všech budovách, jsou opravovány všechny  operativní karty. Probíhá aktualizace dat. Byl vypracován soupis kouřových a tlačítkových hlásičů pro LA- PO Fire. Ty jsou zapracovávány spolu s hasícími přístroji a hydranty do plánků budov. Nově jsou sestavovány požární hlídky a jste jako zaměstnanci pověřováni do těchto pozicí. Po ukončení pověřování začnou série povinných školení. S LA-PO Fire jsme domluveni, že především proběhnou praktické nácviky evakuace na jednotlivých budovách, seznámení s použitím hydrantů a hasících přístrojů.

Do zařízení jsou zakoupeny nové magnetické jmenovky, které budou nově zavedeny, a které budeme používat Bohužel zažehlovací stroj se neosvědčil.

Byla vytvořena směrnice Hlášení mimořádných situací, která byla v připomínkovém řízení. Tato směrnice popisuje mimořádné události od požáru, výpadku elektrické energie, poruch, ale také agresivní chování uživatelů, návštěvníků, pochybení při výkonu práce. Je tam popis, kam se zaměstnanec může obrátit, koho kontaktovat a co dělat. V současné době probíhá komunikace s IT firmou, která by na hlášení vytvořila program, který data bude ukládat.

Dne 14. 2. 2020 proběhlo na Kociánce zaškolení pracovníků firmou APOS – evakuační podložky
a křesla. Přítomni byli i hasiči z HZS Brno – město, kteří z této akce vytvořili i instruktážní video: https://www.youtube.com/watch?v=5AHAhFN9Ko4&feature=youtu.be.