Aktuality

Příručky dobré praxe

Jak podporovat lidi s poruchou autistického spektra
Udržení a rozvoj kvality

Standardy kvality sociálních služeb

Analýzy současného stavu

Hodnocení dle EFQM – Brno
Hodnocení dle EFQM – Březejc

Další dokumenty

Přehled proběhlých aktivit
Foto kurzy
Zpráva o pokroku č. 5

Zprávy o stavu řízení projektu

Zpráva o stavu řízení projektu č. 1
Zpráva o stavu řízení projektu č. 2
Zpráva o stavu řízení projektu č. 3
Zpráva o stavu řízení projektu č. 4
Zpráva o stavu řízení projektu č. 5
Zpráva o stavu řízení projektu č. 6
Zpráva o stavu řízení projektu č. 7
Zpráva o stavu řízení projektu č. 8
Zpráva o stavu řízení projektu č. 9
Zpráva o stavu řízení projektu č. 10
Zpráva o stavu řízení projektu č. 11
Zpráva o stavu řízení projektu č.12

Spojená akreditační komise – kroky Centra Kociánka

V rámci projektu „ Kociánka jako učící se organizace“ je jedním z výstupů akreditace našeho zařízení a získání certifikátu kvality od Spojené akreditační komise (dále jen SAK).

Prvotním našim cílem je zavedení jednotlivých procesů řízení a sledování kvality poskytované péče
a především zajištění bezpečného prostředí pro uživatele, ale i zaměstnance, a kontinuálně zvyšovat úroveň poskytované péče.

duben – květen 2019

červen 2019

červenec 2019

srpen 2019

září 2019

říjen 2019

listopad 2019

prosinec 2019 – souhrnné informace

leden 2020 – výhled to nového roku

únor 2020

březen 2020

duben 2020

květen 2020

červen 2020

červenec 2020

srpen 2020

září 2020

září – říjen 2020

Udělení akreditace září 2020