Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – stacionář

NA ŽÁKY STACIONÁŘE STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE VESLAŘSKÁ ČEKALA DRUHÁ ČÁST NÁVŠTĚVY AREÁLU CENTRA KOCIÁNKA V BRNĚ

18. září 2017, Centrum Kociánka, Brno

Přesně týden uběhl od první návštěvy Centra Kociánka, kterou absolvovali žáci stacionáře Střediska výchovné péče Veslařská v Brně. Druhá návštěva Centra Kociánka byla zpestřením dne s datem 18. září 2017 a přinesla zase něco nového.

Především si žáci sami připravili program, který následně předvedli uživatelům Centra Kociánka z aktivizačního centra „G“. Ti měli za úkol uhodnout celkem 22 pořekadel ztvárněných prostřednictvím pantomimy.  A tak jsme si pomocí zábavných a hlavně vyvedených scének připomněli, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá nebo že starého psa jde novým kouskům naučit jen těžko.

Zahráli jsme si rovněž bocciu, na kterou při prvním setkání nezbyl čas. Výhra připadla tentokráte hostům z Veslařské. Tím ovšem program zdaleka neskončil. Na žáky stacionáře Střediska výchovné péče Veslařská čekala návštěva hiporehabilitace. Zjistili při ní, že lidem s různým postižením dokáže velice dobře pomoci třebas kůň, čuník nebo papoušek.

Nezastavili jsme se pouze u zmíněných zvířat. Očím návštěvníků nezůstala utajena ani další zajímavá místa skrytá v areálu Centra Kociánka. Díky těmto dvěma setkáním získali žáci stacionáře Střediska výchovné péče Veslařská zase poněkud jiný pohled na lidi s handicapem kolem sebe.

Tomáš Pětník

Foto z akce zde