Brněnská přehrada – sportovní den a setkání se SVP Veslařská-stacionář

DÍKY ŽÁKŮM STACIONÁŘE STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE VESLAŘSKÁ JSME SE PŘI SPOLEČNÉM SETKÁNÍ MOHLI PONOŘIT I DO SVĚTA FILMU

6. června 2017, Brněnská přehrada – Kozí horka, Brno  

Ve středu 31. května 2017 navštívila skupinka žáků stacionáře Střediska výchovné péče na Veslařské ulici Centrum Kociánka. O necelý týden později, v úterý 6. června 2017 zavítala tatáž skupinka žáků, tentokráte na Brněnskou přehradu.

To proto, aby se zde blíže seznámila s dalšími uživateli Centra Kociánka, ale hlavně aby jim ukázala program, jenž si sama připravila ve spolupráci s panem vychovatelem. Program se skládal hned ze dvou částí, do kterých byli aktivně zapojeni uživatele Centra Kociánka. První část spočívala v najití 30 lístečků s nápisy, rozesetých po trávě. Tyto lístečky byly zároveň takovými indiciemi pro druhou část. V té žáci stacionáře Střediska výchovné péče Veslařská předváděli hned patnáct známých filmových postav. Úkolem uživatelů Centra Kociánka pak bylo, správně uhodnout i za pomoci indicie, o jakou postavu, známou z televizní obrazovky se jedná. A tak se před očima všech proháněl kupříkladu Batman, Saxana nebo Bob a Bobek alias Králíci z klobouku a mnoho dalších.

Obdiv zaslouží všichni, protože některé postavy i s maskami, byly téměř dokonalé. Hádající zase nepotřebovali téměř žádnou nápovědu a postavy sypali z rukávu jedna báseň. Setkání na netradičním místě, zkrátka přineslo netradiční zážitky.   

SPORTOVNÍ DEN NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ PŘINESL SPOUSTU RADOSTI I ZÁBAVY

6. června 2017, Brněnská přehrada – Kozí horka, Brno  

V úterý 6. června 2017 jsme se s Integračním projektem Centra Kociánka přesunuli na Brněnskou přehradu. Konkrétně na Kozí horku, kde se uskutečnil sportovně – integrační den, plný zábavy, soutěžení a vzájemného porozumění. Zúčastnili se ho uživatelé ze všech koutů Centra Kociánka od těch menších až po věkem starší, napříč všemi domovy. Součástí celého dne byli rovněž žáci SPŠ Purkyňova Brno. Ti pomáhali s organizací na jednotlivých stanovištích a také byli nedílnou součástí soutěžících týmů.

Týmy soutěžily hned v sedmi disciplínách. Jmenovitě ve střelbě na fotbalovou branku, hodu na basketbalový koš, hodu na „vajíčka“, ve slalomu mezi kužely, zpívání, hodu kroužkem na cíl a v hodu na plechovky. Při sportovním dovádění, si všichni užili spoustu legrace, ale hlavně udržovali týmového ducha.

Tečku za skvěle stráveným a sluncem prohřátým dnem, udělalo slavnostní vyhlášení výsledků. Nebylo však podstatné, který tým nakonec posbíral nejvyšší počet bodů, nýbrž radost ze hry. A tu měli na Kozí horce úplně všichni!

Tomáš Pětník

Galerie:

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout