září-říjen 2020

V měsíci září proběhly v zařízení tři audity, a to na zdravotní dokumentaci na pracovišti Brno, na hygienu na pracovišti Březejc a neplánovaný audit na provozní úsek na pracovišti Brno. V měsíci říjnu budeme pokračovat další auditní činnosti.

Byla aktualizována směrnice vedení zdravotní dokumentace v Centru Kociánka, zavedeny provozní řády na provozním úseku ve stolařské dílně a zámečnické dílně, vytvořena nová směrnice IT.

V září proběhla školení hygieny, které vedla PhDr. ing. Eva Ostrá, MBA, LL.M. Další školení proběhne 9. 10. 2020 v termínech 9,00 hod a 10,30 hod. ve velkém výukovém sále na budově A.

Dne 2. 9. 2020 jsme se zúčastnili konference Extrémní krizové situace ve zdravotnictví „ Poučme se z krizových situací“, kde jsme měli vstup „ Zajištění bezpečného prostředí v zařízení poskytující sociální a zdravotní služby“. Za přednášku jsme byli pochváleni jak MUDr. Davidem Marxem, Ph.D., ředitelem Spojené akreditační komise, tak pracovníky Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno. Byli jsme také pozváni na 12. výroční odbornou konferenci pořádanou SAK do Prahy „Kvalita a bezpečí zdravotní péče: Týmová práce – prevence rizik ve zdravotnictví„ , která se měla konat 21. 9. 2020. Náš vstup byla prezentace „Centrum Kociánka v době mimořádných opatření v ČR“. Z důvodu infekce COVID-19 byla konference přeložena.

Dne 24. 9. a 25. 9. 2020 proběhlo akreditační šetření Centra Kociánka auditory SAK. Proběhla kontrola zdravotního úseku, stravovacího oddělení a provozního úseku a areálu. To stejné proběhlo i na pracovišti Březejc.

Přílohou: Harmonogram činností na získání SAK