září 2021

V měsíci srpnu proběhl mimořádný audit Evidence pracovní doby v CK. Kontrola byla provedena na všech úsecích. Audit ukázal spoustu chyb a nejasností ve výkazech. V měsíci září proběhne společná schůzka vedoucích, kteří pracují s evidencí, aby došlo k nápravě pochybení a domluvila se společná pravidla.

V současné době stále běží revize směrnice Ceník sociálních služeb, dále se aktualizuje směrnice Komise pro řešení škodních událostí, vyřazování majetku a vymáhání nedoplatků uživatelů. Probíhají revize mimořádných metodik 1-3 a směrnice Mimořádné opatření v CK.

Na začátku září budeme pokračovat ve školení hygieny, které proběhnou 3. 9. a 8. 9. 2021.