únor 2023

V měsíci lednu proběhla aktualizace směrnice Dietní systém, Vedení zdravotní dokumentace a probíhá aktualizace Poskytování sociální služby bez souhlasu osoby a Poskytování péče dítěti s nařízenou ústavní výchovou (nebo nařízeným předběžným opatřením).

Auditní činnost se rozeběhne od února 2023. Dne 10. 3. 2023 proběhne školení auditorů, které povede ing. Patrik Kapias, spolupracovník SAK. Bylo provedeno vyhodnocení auditní činnosti za rok 2023.

KHS Brno schválila Provozní řád Centra Kociánka.

Začátkem ledna vyšel nový Program kvality na roky 2023 – 2024 a byl stanoven nový tým kvality příkazem ředitele.

V měsíci březnu proběhnou školení hygieny, které provede ing. Eva Ostrá.