únor 2022

V měsíci lednu byla vydána aktualizovaná směrnice ICT a Přidělení a použití služebního mobilu.

Došlo k vyhodnocení mimořádných událostí na Kociánce za rok 2021. Bylo hlášeno 52 událostí.

Byla vyhodnocena auditní činnost za rok 2021. Proběhlo 21 auditů. Byla kontrolována hygiena, dokumentace na zdravotním úseku, provozní úsek, stravovací provoz, manipulace s léčivy. Proběhly dva mimořádné audity, a to na poskytování první pomoci na Březejci a audity evidence pracovní doby. Zde bylo shledáno na několika úsecích pochybení. Proběhl externí audit stravovacího provozu Brno. V nejbližších dnech bude opět zahájena auditní činnost.

Dále byl zhodnocen Program kvality a plnění cílů v roce 2021.