únor 2021

V měsíci lednu vyšel nový Program kvality na roky 2021-2022. Jsou v něm nové cíle na toto období.

Došlo k hodnocení pádů a ran za rok 2020.

V měsíci lednu se rozběhla auditní činnost. Byl proveden audit hygieny na denním stacionáři na budově H a na službě Domovy pro osoby se ZP.

Výsledky jsou velmi dobré a svědčí o tom, že se nám daří držet nastavené standardy kvality.