říjen 2022

V měsíci září proběhla aktualizace směrnice Ceník sociálních služeb a Autodoprava.

V měsíci září proběhl audit Vedení zdravotní dokumentace fyzioterapeutem na pracovišti Březejc s výborným výsledkem a audit Stravovací provoz Březejc, kde jsou shledány neshody.

Proběhla kontrola z KHS na stravovacím úseku v Brně s několika doporučeními.

Je zpracováno plnění cílů programu kvality zde.