říjen 2021

V měsíci září byla provedena aktualizace mimořádných metodik 1 -3 a vyšla aktualizace směrnice Mimořádné opatření v CK a Poskytování zdravotních služeb a Řízení rizik a Organizační řád. Aktualizují se směrnice Stravování, Ceník ostatních služeb a výrobků, Pravidla pro výdej čistících
a dezinfekčních prostředků a směrnice ICT.

V září se téměř 190 zaměstnanců proškolilo v otázkách hygieny. Probíhají akreditovaná školení od Schola Medica. V měsíci říjnu jsou plánovaná další dvě a v listopadu tři.

Od měsíce října se znovu rozběhne auditní činnost.