prosinec 2022

V měsíci listopadu proběhla aktualizace směrnic Hygiena rukou, Evidence a vyřizování stížností, Tvorba dokumentu, Poskytování hiporehabilitace a Nutriční péče.

Proběhl audit Hygieny na pracovišti Březejc, audit Manipulace s léčivy a Vedení ošetřovatelské dokumentace vedené všeobecnou sestrou s dobrými výsledky.

Uživatelům jsou rozdány dotazníky spokojenosti s poskytováním zdravotní péče na Kociánce. S výsledky budete seznámeni v měsíci prosinci.

Proběhlo školení první pomoci. Dále byla předána zpráva z auditu Ochrana osobních údajů podle pravidel GDPR v Centru Kociánka, který proběhl na Březejci s velmi dobrým výsledkem. KHS Brno schválila Provozní řád zdravotnického ambulantního zařízení Kociánky. Na KHS kraje Vysočina byl předán Provozní řád pracoviště Březejc.

Se Spojenou akreditační komisí Praha je domluvený termín konzultací na 22. 2. – 23. 2. 2023 a reakreditace zařízení. Ta proběhne 19.9. – 20. 9. 2023.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout