prosinec 2021

V měsící listopadu byla vydána směrnice Stravování Brno, směrnice Nutriční péče a Pravidla pro výdej čistících a dezinfekčních prostředků v CK. Opakovaně se aktualizovalo nařízení ředitele č.2/2020 Návštěvy v CK, dle aktuálních opatření, které vydává vláda.

V listopadu proběhla školení první pomoci. Další budou až v roce 2022. Bohužel byla odložena auditní činnost pro nemocnost auditorů a také pro výskyt Covidu na určitých pracovištích. V letošním roce v CK proběhlo 17 auditů. Uvidíme, jak se bude epidemiologická situace dále vyvíjet a zda dokončíme naplánované audity.

Přílohou přikládám hodnocení plnění cílů Programu kvality za období 21.8.2021 – 11.11.2021.

Dále proběhlo dotazníkové anonymní hodnocení spokojenosti zaměstnanců v CK. Bylo odevzdáno 121 vyplněných dotazníků.V současné době běží vyhodnocování. Zpráva s vysledky bude zveřejněna.