listopad 2022

V měsíci říjnu proběhla aktualizace směrnic Evidence a vyřizování stížností. V současné době probíhá aktualizace Provozních řádů Centra Kociánka.
Probíhá komunikace se Spojenou akreditační komisí Praha. Na měsíc prosinec 2022 je předběžně domluveno školení auditorů, na únor 2023 konzultace před reakreditací a v měsíci září 2023 proběhne reakreditace SAK.