listopad 2021

V měsíci říjnu byla provedena aktualizace metodik práce 26 Použití vypalovací pece, 28 Výroba svíček a 29 Výroba mýdla. Vše je uloženo v CHO. Stále běží aktualizace směrnice Stravování, Ceník ostatních služeb a výrobků, Pravidla pro výdej čistících a dezinfekčních prostředků a směrnice ICT. Nově se aktualizuje směrnice Nutriční péče a postupně se aktualizují směrnice BOZP.

V listopadu budou probíhat školení první pomoci. Pracoviště Březejc bude mít samostané školení. Dále proběhnou v  měsíci listopadu audit kuchyně, audit na elektrické přístroje a lékárny na zdravotním úseku.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout