leden 2023

V měsíci prosinci proběhla aktualizace směrnic Dietní systém a Vedení zdravotní dokumentace v CK. Probíhá revize metodik na hipoterapii.

Naplánované audity na měsíc prosinec neproběhli z důvodu nemocnosti u auditorů. Vyšel plán auditů na rok 2023 zde.

Proběhlo dotazníkové šetření u uživatelů, které zjišťuje spokojenost s poskytovanou zdravotní péči. Výsledek byl velmi dobrý. Tímto děkuji pracovníkům zdravotního úseku, za odváděnou práci. Výsledek šetření zde.

KHS kraje Vysočina schválila Provozní řád pracoviště Březejc a na KHS Brno, byl zaslán dodatek provozního řádu léčebné rehabilitace.

Na konci měsíce prosince probíhá tvorba nového Programu kvality na roky 2023 -2024 a zároveň došlo k hodnocení cílů z Programu kvality za roky 2021 -2022. Výsledky zde.

Dále došlo k vyhodnocení sledování mimořádných událostí za rok 2022, které jsou zde. Prosím všechny, aby probíhalo řádné ukládání všech mimořádných událostí, které se odehrávají v CK, ať je to problémové chování uživatelů, návštěv nebo veškeré havárie a další, dle platné směrnice.