leden 2022

V měsíci prosinci byla vydána aktualizovaná směrnice Poskytování zdravotních služeb v CK a Nakládání s odpady. Od ledna dochází k jinému ukládání použitých jednorázových plen.

Na konci měsíce proběhlo několik auditů, a to na zdravotní dokumentaci vedenou fyzioterapeutem, ergoterapeutem a všeobecnou sestrou. Dále proběhl audit na nakládání s léčivy v CK.

Auditní činnost tím byla za rok 2021 ukončena. Byl schválen plán auditů na rok 2022.

Dále proběhlo dotazníkové anonymní hodnocení spokojenosti uživatelů s poskytovanými zdravotními službami.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout