leden 2021

Byl sestaven nový tým kvality, jehož prvním úkolem bylo vytvoření Programu kvality na roky 2021-2020. Tento program vyjde na začátku měsíce ledna a budete s ním všichni seznámeni.

Proběhlo hodnocení auditní činnosti.

Byl sestaven nový program auditů na rok 2021.