květen 2022

V měsíci dubnu došlo k aktualizaci dalších zdravotních metodik a proběhl audit provozního úseku na pracovišti Březejc s dobrým výsledkem.