květen 2021

V měsíci dubnu pokračovala auditní činnost. Byl proveden audit na pracovišti Březejc, a to Zdravotní dokumentace vedená fyzioterapeutem, který dopadl výborně. Poděkování patří nové paní fyzioterapeutce a pak byl na tomto pracovišti proveden audit Zdravotní dokumentace vedené všeobecnou sestrou, který také dopadl velmi dobře, a došlo k nápravám z předchozího šetření.

V současné době zpracovávají členové týmu kvality plnění cílů Programu kvality za první čtvrtletí roku 2021.