duben 2021

Ekonomický úsek vydal novou směrnici Oběh a evidence účetních dokladů, pokladní operace, zálohy, finanční kontrola a vnitřní audit.

V měsíci březen pokračovala auditní činost. Byl proveden audit Provozního úseku. Provozní úsek odstranil spoustu pochybností z předchozího šetření, za což patří velké díky pracovníkům tohoto úseku.