červenec 2022

V měsíci červnu proběhl audit Stravovacího provozu Brno s velmi dobrým výsledkem. Auditní činnost bude během prázdnin ukončena a znovu se rozeběhne od září.

Byla provedena aktualizace směrnice Předávání informací, Hlášení mimořádných událostí a Cestovní náhrady v CK. Byl aktualizovaný Spisový řád CK.

Bylo zhodnoceno plnění cílů z Programu kvality za II. čtvrtletí 2022.