červenec 2021

V měsíci červnu pokračovala auditní činnost. Byl proveden první audit Stravovacího provozu na Březejci, dále audit Manipulace s léčivy na Březejci, v Brně pak proběhlo auditování Zdravotní dokumentace na úseku fyzioterapie, ergoterapie a všeobecné sestry. Všechny audity mají výborné výsledky, za což patří všem poděkování.

Dále proběhla aktualizace směrnice Poskytování první pomoci v CK, Projektové řízení a Tvorba metodik. Na pracovišti Březejc byl schválen nový Provozní řád venkovního bazénu. Tady patří velké poděkování Bc. Ditě Fischer, DiS. za jeho zpracování.

V červnu také proběhla školení preventistů a požárních hlídek.