červen 2021

V měsíci květnu pokračovala auditní činnost. Byl proveden audit provozního úseku na pracovišti Březejc a mimořádný audit KPR na pracovišti Březejc. Oba audity mají výborné výsledky.

Dále proběhla aktualizace Příkazu ředitele č. 2 „Návštěvy v CK“.  Byl zrušen zákaz návštěv a návštěvy jsou povoleny za stanovených podmínek. Dále proběhla tvorba nové směrnice O postupu při vzniku škody. V současné době se aktualizuje směrnice BOZP Místní provozní bezpečnostní předpis pro používání elektrických spotřebičů.

Příloha: Hodnocení plnění cílů kvality Centra Kociánka období od 1.1.2021 -30.4.2021