březen 2023

V měsíci únoru byl vydán příkaz ředitele 2023/3/P Provedení řádné inventarizace hospodářských prostředků za rok 2023.

Proběhl audit hygieny na pracovištích DOZP, DS H + DEF, na logopedii a zahradě + STD.

Auditoři SAK Mgr. Olga Hasáková a ing. Patrik Kapias  provedli v Centru Kociánka dne 22. 2. a 23. 3. 2023 předakreditační šetření. Šetření proběhlo jak na pracovišti Brno, tak Březejc. Byla nám dána drobná doporučení na vylepšení systému.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout